Garantija

Mūsu produkcijas garantija ir 24-60 mēneši, izņemot gadījumus ar atsevišķu vienošanos.
Mēs nodrošinām operatīvu un kvalitatīvu visu pieprasījumu apstrādi, kas attiecas uz mūsu gaismekļu garantijas un ārpus garantijas remontu.
Ja Jūs uzskatāt, ka uz Jūsu gadījumu attiecas ražotāja garantijas serviss, lūdzu, aizpildiet Garantijas remonta veidlapu PIRMS preces nosūtīšanas mums. Detalizēti aprakstiet situāciju un pievienojiet fotogrāfijas un/vai videomateriālus.
Ja tiks konstatēts ražotāja defekts, Jums tiks piedāvāts garantijas remonts vai preces maiņa. Ja kādu iemeslu dēļ preces maiņa nav iespējama, Jums tiks piedāvāta līdzvērtīga prece vai atlaide, vai arī atsevišķos gadījumos pilna preces vērtības kompensācija.

Piezīme:

Visus transporta izdevumus sedz klients, neatkarīgi no tā, vai precei ir garantijas serviss vai nav.
Visām precēm, kas nosūtītas atpakaļ pārdevējam, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā.
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
BalticLED patur tiesības atteikt kompensāciju, preces maiņu vai aizvietošanu, ja nav pretenzijas pamata.

SAISTĪBU ATRUNA

LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam* ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tai pašā laikā jāņem vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" 14.1 punkts nosaka: "Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai".

Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tik tālu, cik tas nepieciešams preces pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

“BalticLED” lūdz patērētājam saglabāt iegādātās preces iepakojumu līdz atteikuma tiesību termiņa beigām un gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, prece ir jāatgriež nesabojātā iepakojumā.
“ BalticLED” informē, ka pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sesto daļu, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Ja tiks konstatēts, ka patērētājs ir sabojājis vai pasliktinājis preces stāvokli (uzskatāmi redzams ka prece vairs nav jauna) un tādā veidā nodarījis zaudējumus www.balticled.lv.lv, tādā gadījumā, www.balticled.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantos tiesības no patērētāja pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Līdz ar to, SIA „Alti Trading” patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu SIA „Alti Trading” nodarītos zaudējumus, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces plombas, noplēsta aizsargplēve, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu, iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret Patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam Patērētājus saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, tā kā uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs.
Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk.
Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadītās kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mūsu menedžeriem pa telefonu +371 24 94 2444 vai sūtiet e-pastu: info@balticled.lv

Interneta lielveikalā www.balticled.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Tāpat www.balticled.lv uzsver, ka preču aprakstiem ir informatīva nozīme. www.balticled.lv neuzņemas atbildību par ievadītajām kļūdām preces aprakstos. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.balticled.lv pa e-pastu: info@balticled.lv, tel.: 24 94 2444, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, mēs Jums centīsimies palīdzēt.

Preces atgriešana:

Lūdzu iepazīstieties ar uzņēmumā BalticLED iegādātās preces atgriešanas noteikumiem! Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie mums, rakstot e-pastu: info@balticled.lv
Preces atgriešana iespējama tikai tad, ja preces iepakojums nav bojāts un pati prece ir labā darba stāvoklī. Lūdzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu preces atgriešanai.
Visas atgrieztās preces tiks pārbaudītas un tehniskie eksperti tās testēs, lai pārliecinātos, vai precei nav bojājumu.
BalticLED patur tiesības pamatoti atteikt kompensāciju, preces maiņu vai naudas atgriešanu, šajā gadījumā ar Jums sazināsies mūsu eksperts.

Piezīme:

Visām atgrieztajām precēm jābūt to oriģinālajā iepakojumā.
Klients sedz visus ar preces atgriešanu saistītos transporta izdevumus.

Sertifikācija:

Mūsu ierīces atbilst visām Eiropas Savienības direktīvām. Pēc pieprasījuma izsūtīsim sertifikātu kopiju uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.