Kas ir IP65 aizsardzības pakāpe un kā to klasificē?

  • Kas ir IP65 aizsardzības pakāpe un kā to klasificē?

Viens no vissvarīgākajiem LED gaismekļu, tāpat arī kā jebkuras citas elektroiekārtas, raksturojumiem ir to aizsardzības pakāpe pret putekļiem un mitruma iekļūšanu. No tā ir atkarīga gaismekļu cena un to pielietošanas plašums.
Aizsardzības (putekļu un mitruma aizsargātības) pakāpes apzīmējums notiek ar starptautisko aizsardzības zīmi IP (Ingress Protection Rating) un diviem cipariem aiz tiem. Pirmā pakāpe nozīmē aizsardzību pret daļiņu iekļūšanu, otrā – pret mitrumu. Rupji sakot, jo lielāka ir skaitļa vērtība, jo vairāk ir aizsargāts gaismeklis.

Pirmais cipars – aizsardzība pret putekļu un citu daļiņu iekļūšanu

Līmenis Apraksts
0 Nav nodrošināta aizsardzība pret ārējiem cietiem priekšmetiem, tai skaitā putekļiem.
1 Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 50 mm.
2 Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 12,5 mm. 
3 Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 2,5 mm. 
4 Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 1 mm. 
5 Putekļdrošs izpildījums. Putekļi var iekļūt iekšienē, taču tas netraucē gaismekļa darbu.
6 Putekļnecaurlaidīgs izpildījums. Putekļi nevar iekļūt gaismeklī.

Otrais cipars – aizsardzība pret mitruma un šķidruma iekļūšanu

Līmenis Apraksts
0 Nav aizsardzības pret ūdens un mitruma kaitīgo ietekmi
1 Ir nodrošināta aizsardzība pret vertikāli krītošām ūdens lāsēm
2 Ir nodrošināta aizsardzība pret vertikāli krītošām ūdens lāsēm, kad apvalks ir novirzīts leņķī līdz 15°
3 Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdeni, kas krīt lietus veidā (leņķī līdz 60°)
4 Ir nodrošināta aizsardzība pret šļakatām, kas krīt jebkurā virzienā
5 Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdens strūklām no jebkura virziena
6 Ir nodrošināta aizsardzība pret stiprām ūdens strūklām. Iekšienē iekļūstošais ūdens netraucē gaismekļa darbu
7 Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdeni, īslaicīgi iegremdējot līdz 1m dziļumam.
8 Pilnīga ūdensnecaurlaidība. Ierīce var darboties ūdenī.

Ir saprotams, ka aizsardzība pret šķidruma un mitruma iekļūšanu automātiski nodrošina aizsardzību pret cieto daļiņu iekļūšanu. Piemēram, gaismeklis, kuram ir aizsardzība pret šķidrumu 4. līmenī, būs aizsardzība pret putekļiem 5. līmenī.

Iekārtu aizsardzības pakāpes izvēle (IP) dažādiem ekspluatācijas apstākļiem, atbilstoši Eiropas standartam EN 60529

Telpu tips Ekspluatācijas apstākļi Izmantojamās iekārtas
Dzīvojamās/biroja/mācību telpas Tīrās un sausās telpas, kuras nesatur iekārtām bīstamos putekļus, taču, atkarībā no atmosfēras apstākļiem, var veidoties kondensāts. Iekārtas ar minimālo aizsardzību sausiem ekspluatācijas apstākļiem – IP2XC.
Dispečertelpas/apakšstacijas

Sausās telpas, kuras nesatur iekārtām bīstamos putekļus, taču, atkarībā no atmosfēras apstākļiem, var veidoties kondensāts.

Tikai kvalificētam, apmācītam personālam ir piekļuve telpām.

Minimāli pieļaujamā aizsardzības pakāpe sausiem ekspluatācijas apstākļiem ir IP2X

1) Ja nav kondensāta – IP2XC


2) Ja ir iespējama kondensāta veidošanos – IP21C

Tirdzniecība/vieglā rūpniecība Telpas, kuras var būt nepietiekami tīras, taču sausas un nesatur iekārtām bīstamos putekļus gaisā.

3) Ugunsdrošības sistēmu darbības zonā – IP22C

4) Ja ir iekārtas, kuras satur šķidrumus (virpas, frēzmašīnas) – IP54

Smagā rūpniecība (ķīmijas, liešanas u. tml.) Telpas var būt piesārņotas un saturēt diezgan lielu kaitīgo putekļu daudzumu un korozijas elementu skaitu. IP54, vēlams izmantot iekšējās komplektējošās daļas ar korozijaizsardzību
Pārtikas rūpniecība, sabiedriskā ēdināšana Apstākļi ir atkarīgi no pārstrādājamās produkcijas veida un vajadzības pēc drenāžas.

1) Ja ir plānie pulvera ķermeņi – IP53

2) Ja ir vajadzība pēc drenāžas – IP54/55

Biroja gaismekļu aizsardzības pakāpe

Biroja gaismekļiem, kurus lieto telpās bez putekļiem un mitruma (biroja, tirdzniecības, sabiedriskas un citas telpas), ir pietiekama IP20 aizsardzības klase (piemēram, nedārgie LP-econom vai Universal-38) gaismekļi, bet aizsardzībai pret putekļiem un darbmūža palielināšanas nolūkā labāk izmantot gaismekļus ar IP40 aizsardzību – tas ir kvalitātes un drošības standarts (gaismekļi LP-02, GRA32-01, GRP36-06 un citi).

Tirdzniecības gaismekļu aizsardzības pakāpe

Standarti visos kvalitatīvajos tirdzniecības gaismekļos ir IP40 aizsardzības klase. Lielāka aizsardzība nav vajadzīga veikalos un tirdzniecības centros.

DKS gaismekļu aizsardzības pakāpe

Iekšējam apgaismojumam šeit atkal vienmēr tiek izmantoti gaismekļi ar IP40 aizsardzību. Bet, piemēram, ieejas durvju, balkonu, verandu, terašu un citu analoģisko vietu apgaismojumam labāk izmantot gaismekļus ar IP54 aizsardzības klasi.

Ielas un rūpniecības apgaismojuma gaismekļu aizsardzības pakāpe

Ielas un rūpniecības apgaismojumam par vispieejamāko aizsardzības klasi ir IP65 vai IP66. „Ielas apgaismojuma”, „ārējā apgaismojuma”, „prožektora” un „rūpniecības apgaismojuma” kategoriju gaismekļiem vienmēr ir IP65 vai IP66 aizsardzības klase.

Ceram, ka mūsu raksts bija derīgs Jums. Ja jautājumi – kādai aizsardzības pakāpei ir jābūt Jūsu izvēlamam gaismeklim un kāds gaismeklis Jums derēs labāk – tā palika bez atbildes, tad zvaniet +371 24 94 2444. 

_______________________________________________

Dalies ar šo publikāciju, jo varbūt tieši tagad Tavs draugs meklē risinājumus darba vietas apgaismojumam un tā uzlabošanai. Kopā mēs samazināsim elektrības patēriņu un padarīsim mūsu dabu “zaļāku”. 

☏ +371 24-94-2444

2018-07-09 10:33:11
0
16685

Komentāri:

Uzmanību: HTML rakstzīmes nav atļautas!